This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Exclusive 10% Discount on Your First Purchase! Discount Code: GET10

PERSONAL DATA PROTECTION LAW

Açık Rıza Metni

Türkiye’de kurulu HER STORY TASARIM LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak;
• Veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, hukuki ilişkilerimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarımı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.
Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi: Adı, soyadı/şirket bilgileri TCKN/Vergi kimlik numarası, doğum tarihi, medeni durumu, cinsiyeti
İletişim Verisi: Telefonu, e-postası, adresi
Diğer: Araç/hizmet bilgileri, parça bilgileri

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarım Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” mal/hizmet alım sözleşmesi imzalamakla, sipariş formunu imzalamakla, sosyal medya (e-ticaret) vasıtasıyla alış-veriş yapılması halinde yukarıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin yurt dışındaki yukarıdaki tek satıcı ve mal aldığımız şirketlere ve gruplarına, belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız;

Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.

Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarıyoruz.

Kişisel verilerinizi birlikte çalıştığımız çeşitli firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.

İletişim Bilgileri
HER STORY TASARIM LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Teşvikiye Mahallesi Akkavak Sokak Hak Pasajı, No:15/39, 34365 Şişli / İstanbul
Telefon: +90 535 050 48 08
E-Posta: info@herstoryshop.com
Web Sitesi: https://www.herstoryshop.com

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Cart

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are $200 away from free shipping.
No more products available for purchase